Hvad er Ejendomsdatabasen®?

Ejendomsdatabasen® er din genvej til at få både oversigt over og indsigt i danske ejendomme og den danske boligmasse. Kend dine ejendomme og deres omgivelser – det lønner sig.

Data er bare ikke nok

De danske ejendomsdataregistre rummer uvurderlige oplysninger om alle danske ejendomme. Og ejendomsdata er afgørende i mange af livets store beslutninger, finansielle som menneskelige. Kunsten er blot at finde de relevante oplysninger – at værdisætte oplysningerne om mursten, lokalplaner, naboskaber eller sandsynligheden for vand i kælderen.

Men det kræver godt overblik: Ejendomme kommer til og falder fra, registrene opdateres løbende fra forskellig side, og det er ikke ligetil at udvælge netop de oplysninger der giver dig størst værdi. Og først og fremmest er der et sæt af færdselsregler for brugen af oplysningerne som du må og skal kende til.

Fra data til viden - fra viden til værdi

Under navnet Ejendomsdatabasen® beriger og videreformidler vi viden om de danske ejendomme og ikke mindst deres omgivelser eller oplande. Du og din organisation får mest ud af oplysningerne hvis I kan koncentrere jer om at bruge dem. Så tager vi os af at hente, opdatere, indlæse, udlæse, oversætte, forberede, klargøre, validere og forædle dataene.

Hvordan og for hvem?

Ejendomsdatabasen® er tilgængelig på forskellig vis. Igennem vores rådgivning afklarer vi jeres behov og finder vi den løsning som passer jer bedst. Det kan være én af de fire modeller som præsenteres nedenfor eller en kombination heraf.

Ejendomsdatabasen er tilgængelig som webapplikation (ejendomsdatabasen.dk), webservice og som fuld in-house serverinstallation.

Afhængig af volumen, indsatsområder og organisation hos dig og dit bagland vil vi se hvad I har brug for.

Hvordan bruger du ejendomsdatabasen.dk?

Brug Ejendomsdatabasen® webapplikationen til ad hoc at få et hurtigt overblik over det danske ejendoms- og boligunivers. Byg dine forespørgsler, gem dem og del dem med dine kollegaer. Vi har primært tiltænkt ejendomsdatabasen.dk til analytikere og forretningsudviklere der ikke selv bygger de tunge databaseløsninger.

Desuden kan Ejendomsdatabasen® webapplikationen bruges som supplement til andre Ejendomsdatabasen® løsninger, eller i design- og opbygningsfasen generelt.