Enheds-, bygnings- eller ejendomsniveau?

Enhed

Enhed

En enhed dækker over en specifik bolig- eller erhvervsenhed, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse.

En boligenhed kan være en beboelseslejlighed, et enkeltværelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. En erhvervsenhed kan være et erhvervslejemål.

På enhedsniveauet opgøres detaljerede oplysninger som fx opførelsesår, bygnings- og enhedsarealer samt oplysninger om bad, toilet, ydervæg, tagmateriale og opvarmning såvel som tilknyttede ejendomsoplysninger som ejerskab og vurderingsoplysninger.

Ejerlejligheders moderejendomme, ejendomme uden bebyggelse, småbygninger og bygninger, som anvendes udelukkende til erhverv, er ikke oprettet på enhedsniveau.

Bygning

Bygning

En bygning er en sammenhængende bebyggelse, som er opført på en selvstændig ejendom, og som i det væsentligste er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold.

Bygningsniveauet omfatter samtlige bygninger landet over; det omfatter altså bebyggelser der er undtaget fra vurdering, såsom kirker, stations-, administrations- og værkstedsbygninger, samt småbygninger som garager, udhuse og lign. Bygninger som anvendes udelukkende til erhverv er også inkluderet. Mindre bygninger der er midlertidige eller af ringe værdi, kræves derimod ikke registreret.

På bygningsniveauet opgøres oplysninger som fx opførelsesår, bygningsarealer, ydervæg, tagmateriale og opvarmning. Enhedsspecifikke oplysninger som bad, toilet, udlejningsforhold og leje er imidlertid ikke hjemmehørende på bygningsniveauet.

Ejerlejligheders moderejendomme og ejendomme uden bebyggelse er ikke oprettet på bygningsniveauet.


 

Ejendom

Ejendom

En ejendom dækker over én samlet fysisk ejendom, som kan omfatte en eller flere bygninger og én eller flere bolig/-erhvervsenheder.

På ejendomsniveauet opgøres forhold som er overordnet gældende for ejendommen, dvs. samlet areal, ejerskab, vurderingsoplysninger og antallet af bygninger og enheder på ejendommen.

Derimod er detaljerede oplysninger, som ikke altid kan henføres unikt til den enkelte ejendom, ikke hjemmehørende på ejendomsniveauet, fx opførelsesår, bygnings- og enhedsarealer samt oplysninger om bad, toilet, ydervæg, tagmateriale og opvarmning.

Ejerlejligheder er imidlertid en undtagelse, hvor der registreres én overordnet moderejendom, og en separat datterejendom for hver ejerlejlighed.